Os antigos Pobo Nobreza       Peregrinos

 

 

 

 

 


Afonso de Carvallido (comerciante e "alcalde de hermandad" de Betanzos na guerra irmandiña de 1467-69) e a súa esposa Clara Sanches. Orixinais no Museo das Mariñas (Betanzos). Pintura: Alfredo Erias ©


 Clave de bóveda da ábsida de Santa María do Azougue (s. XIV), Betanzos, coa representación do deus Xano no centro dun disco solar, rodeado polo cordón franciscano que cristianiza o conxunto. Por fóra, resucitados no Paraíso. Esta imaxe de Deus está ligada ó calendario da mesma igrexa.
Músicos do Pórtico da Gloria,
con fídula oval e redoma.
Pintura (t. mixta/táboa): Alfredo Erias ©
 
  Alfredo Erias cos nenos do C. E. I. P. San Marcos de Abegondo (febreiro de 2016) fronte á Muller Adultera (Betsabé) da porta de Praterías da catedral de Santiago, máis dúas parellas de músicos do Portico da Gloria e a imaxe que este Pórtico nos dá dos que se salvan e dos que se condenan, logo do Xuízo Universal.

INICIO