Os antigos Pobo Nobreza       Peregrinos

 


De dereita a esquerda vemos a Fernán Pérez de Andrade (igrexa de S. Francisco de Betanzos, s. XIV); a estrela hexalfa do pomo da súa espada, refrexo dos rosetóns, simbolizando a Deus-Luz; e algúns dos seus sucesores: Nuno Freyre de Andrade "o mao" (s. XV, igrexa mosteiral de Monfero) e Fernando de Andrade (s. XVI, conde de Caserta) na igrexa de Santiago de Pontedeume. Pinturas: Alfredo Erias ©
A imaxe dos cabaleiros de Galicia desde o s. XII ata o XVI é moi abondosa no Mesón-Museo Xente no Camiño de Presedo (Abegondo). Ningún outro lugar permite seguir de maneira tan próxima a súa evolución ó longo destes séculos. Quen queira afondar no tema, con numerosas imaxes, pode ver o capítulo correspondente da tese doutoral de ERIAS, Alfredo (2014): Iconografía de las tres iglesias góticas de Betanzos: San Francisco, Santa María do Azougue y Santiago. Briga Edicións e Xunta de Galicia, Betanzos.

INICIO